لویالتی - گردشگری

تمامی کسب و کارهای دیجیتال در مقطعی نیاز به توسعه بازار خود دارند که گردشگری نیز به عنوان یک صنعت جذاب از این امر مستثنا نیست. یکی از راهکارهای توسعه صنعت گردشگری جذب و حفظ مشتریان و وفاداری آنها میباشد. 

انیاک جی دی اس بعنوان یکی از مجموعه های تابعه گروه شرکت های انیاک از زیرساختی بهره مند شده است که از آن به عنوان باشگاه مشتریان وفادار یاد میشود. سناریوئی که اختصاصاً برای این امر طراحی شده و کاملا متناسب با گردشگری میباشد، بر اساس میزان استفاده از خدمات گردشگری توسط کاربر پیاده سازی میشود. بدین صورت که کاربر با اخذ خدمات اعم از خرید بلیط هواپیما، اتوبوس ،قطار، رزرو هتل،خرید تور و هر خدمت دیگر، امتیاز کسب کرده و از امتیاز های کسب شده در خرید سایر محصولات در دفعات بعدی استفاده کند.

 در حین استفاده و خرجکرد امتیاز برای خرید بلیط یا رزرو هتل، طبیعتاً به میزان امتیاز کسب شده، مبلغ کمتری پرداخت کرده و بدین صورت رغبت برای خرید های بعدی در کاربر افزایش میابد و در نتیجه کاربر با یک بار مراجعه به وبسایت با حضور در آژانس، به یک مشتری وفادار تبدیل میشود. شبکه ای که مدیریت و تبادل امتیازهای کاربران را بعهده دارد، شبکه تبادل امتیازی کشور ( شتاک) نام دارد که بخش گسترده ای باشگاه های مربوط به کسب و کارهای کشور را تحت پوشش قرار داده و عضو این شبکه میباشند. موضوعی که در این بخش شایان ذکر است، این است که کاربران وبسایت گردشگری که به عضویت باشگاه مشتریان در می آیند، بجز امکان خرجکرد در وبسایت شما، قادر به خرج کردن امتیازهای خود در سایر باشگاه های عضو شبکه شتاک خواهند بود.