فعالان گردشگری

یکی از مسائلی که متولیان و فعالان گردشگری همواره با آن مواجه بوده اند، نحوه تعامل ساختاری  و ارتباط مکانیزه با آژانس ها یا هر عنصری که به عنوان زیر مجموعه یک آژانس میباشد. برخی از فعالین گردشگری که دارای آژانس های زیر مجموعه بوده یا هتل های زنجیره ای که وابسته به شرکت یا گروه اصلی میباشند از این دسته بشمار میروند. انیاک جی دی اس با ایجاد امکانات وسیع و گسترده ای که در پنل مدیریتی قرار داده است، سهولت ها و دسترسی هائی به دست می دهد که بوسیله آن، آژانسی که در راس قرار دارد بتواند سایر آژانس ها ، نمایندگی ها و اعضا زیر مجموعه خود را مدیریت کند. 

  •  امکان نظارت بر نحوه عملکردها درآمدهای زیر مجموعه ها
  • اخذ گزارشات متعدد بصورت کاملاً آنلاین از فعالیت های زیر مجموعه ها
  • تخصیص کمیسیون و تغییر آنها بنابه سیاست مدیر مجموعه برای توسعه کسب و کار گردشگری
  • ارتباط تنگاتنگ آنلاین با تک تک اعضا و نمایندگان
  • رهگیری و مشاهده عملکرد کانترها در صدور خدمات گردشگری آنلاین به مشتریان با هدف نظارت بر موفقیت ها یا ایرادهای احتمالی در ارائه خدمات

از امکانات این سیستم مدیریتی بشمار میرود که انیاک جی دی اس در اختیار مدیر قرار میدهد.